Priprema foto ili video snimanja

Posted on

Izbor Lokacije ako nije studio odlazak na nju i uopznavanjem sa svetlom koje na njoj preovađuje i drugim detaljima. Priprema i izbor oporeme za odabranu lokaciju snimanja. Angažovanje, šminkera, frizera, stiliste. Sve se to mjenja od posla do posla i zavisi o od zahtjeva klijenta i budžeta koji su pripremili za snimanje.