Пут ка самом себи – Кратак ауторски филм

Реч уметничког дирктора 

Одлазак у манастир представља лични духовни пут и духовни преображај посетиоца. Намерник улази са запада, кроз Савин пирг (ово је интересантна грађевина, са више историјских слојева – надограђена је у време Светог Саве, када је из обичне улазне куле прерасла у донжон – одбрамбену кулу). Његово кретање је недвосмислено и јасно – правим путем до католикона манастира. Тај свети пут, карактеристичан за сваки манастир у Студеници је посебно изразит. Бедеми са улазном кулом, груба али монументална Радослављева припрата, нежна и префињена Богородичина црква, вестибили, олтар… Поред тог лонгитудиналног светог правца, постоји и кружни, који се односи на остатке манастирских грађевина (конака, трпезарија, штале, ковачнице и сл.). Kруна првог пута је олтар, који блиста у сваком аспекту – уметничком, занатском, скулпторалном, архитектонском. Олтар је и ликовна жижа другог сакралног пута – његова естетика и сама позиција су такви да представља драгуљ сагледив из готово сваког кадра манастирске порте. Главну улогу у филму носи жена, светле пути, као веза са старим Словенима. Обучена је у византијско плаво, као алегорију византијског живописа присутног у свим црквама комплекса. Жена, додатно, имплицира и везу са Богородицом, мајком Исуса Христа, којој је и посвећен манастир Студеница. Њена појава отелотворује спој традиције и диховних висина, са савременим тренутком и животом. Излазак је на доњем манастирском улазу, и у крупном кадру са олтаром он симболише духовно богатство које је посетилац понео са овог светог места. Но, осим духовног изобиља, оно што је евидентно је и енергија самог места. Јер и сам Стефан Немања је место за цркву пронашао и одредио тако што је једном приликом у лову, сишавши са коња, био очаран оним што је осетио на самом тлу и ваздуху. Зато, у овом кратком филму, акценат није само на светости, већ и на енергији, оној правој људској енергији, коју одсликава мермер на сунцу, и та беличасто-сива гама главног храма која се стапа са небом. мр Маре Јанакова Грујић, историчар уметности


Kратки филм, проналаска пута до своје душе, посвећујем својој мајци Иванки Новаковић и дајем као прилог манастиру Студеница за покој њене душе. У филму је кориштена оргиналана мамина хаљина, која је у тренутку снимања стара више од 40 година. Захваљем се свима који су ми помогли у реализацији овог кратког филма и учестовали у њему. Предраг Новаковић


Сценарио и режија: Предраг Новаковић

Директор фографије: Даниел Матеић

Уметнички директор: мр Маре Јанакова Грујић, историчар уметности

Улога и стајлинг: Ивана Страјиновић Монтажа: Љубодраг Старовлах

Музика, основна мелодија и инспирација: Нешка Ранчић

Композиција кориштена у позадини:

https://www.youtube.com/watch?v=z6rrl…


Put ka samom sebi – The journey into your inner self I dedicate a short film, finding a way to my soul, to my mother Ivanka Novakovic and give it as a contribution to the Studenica monastery for the rest of her soul. The film uses the original mother’s dress, which is more than 40 years old at the time of shooting. I thank everyone who helped me in the realization of this short film and participated in it. Predrag Novakovic


„The main role in the film is played by a woman, fair-skinned, as a connection with the old Slavs. It is dressed in Byzantine blue, as an allegory of Byzantine frescoes present in all the churches of the complex. The woman, in addition, implies a connection with the Mother of God, the mother of Jesus Christ, to whom the Studenica monastery is dedicated. Her appearance embodies the combination of tradition and spiritual heights, with the modern moment and life.“…. Mare Janakova Grujić, MA, art historian Director: Predrag Novaković Director of photography: Daniel Mateić Artistic director: Mare Janakova Grujić, MA, art historian

Role and styling: Ivana Strajinović Editing: Ljubodrag Starovlah Manastir Studenica Music,

basic melody and inspiration: Neška Rančić

Background composition: https://www.youtube.com/watch?v=z6rrl…


Studenica Monastery is a 12th-century Serbian Orthodox monastery southwest of Kraljevo in central Serbia. Manastir Studenica – Centralna Srbija – It is one of the largest and richest Serb Orthodox monasteries and was included on the list of UNESCO World Heritage Sites in 1986.

  • Video taken with DJI Mavic Pro 2. Resolution: 4K (3840×2160) Frame rate: 29.97 fps
  • Location: 43.486397, 20.531437
  • Black Magic 6, video resolution 4K (3840×2160) Frame rate: 60fps